Kasvatit vuonna 2013

 
01.FWBo.Akileya's Rossgellers. 20.01.2013 i. Rossdalee. Fredrikaom. Akileya
02.FWBt.Akileya's Orlys. 29.01.2013 i. Aerosmith 'hhe. Iris Leyaom. Akileya
03.FWBo.Akileya's Drumming Headaches. 08.02.2013 i. WLB Drunkarde. Tiramisu Flowom. Akileya
04.FWBt.Akileya's Mint Royales. 14.02.2013 i. Frappuccino Flowe. D's Almarosaom. Akileya
05.FWBt.Akileya's Auroraborealiss. 18.02.2013 i. Opaleye akae. Aurelia Leyaom. Akileya
06.FWBt.Akileya's Veronicamarss. 21.02.2013 i. G-Force xxe. Vendetta Leyaom. Akileya
07.FWBo.Akileya's Far Far Binkss. 26.02.2013 i. Farewell Drabe. Auroraphobia SVHom. Akileya
08.FWBt.Akileya's Donnatellas. 28.02.2013 i. Danetto Dislikere. Dominica IVom. Akileya
09.FWBt.Akileya's Cassiopeias. 05.03.2013 i. Danetto Dislikere. Cassydee Leyaom. Akileya