Kasvatustavoitteista ja jalostusperiaatteista

Menestyneitä kasvatteja

★ Codebreaker Leya SPL-I, KRJ-III

Akileyassa kasvatetaan, ja on aina kasvatettu, ainoastaan suomalaisia puoliverisiä sekä kilpailu- että jalostuskäyttöön. Tärkeimpänä kasvatuksellisena tavoitteena on jättää oma kädenjälkeni pysyvästi virtuaalisten puoliveristen uudempiin sukulinjoihin, jolloin kasvatustyön tulos jää elämään vielä seuraavienkin sukupolvien hevosten sukutauluissa.

Absoluuttisen puhtaan suomalaisveriprosentin noudattaminen tai edes siihen pyrkiminen ei kuulu tärkeimpiin jalostusperiaatteisiini. Suurimmalla osalla kantahevosista on suvussaan muidenkin eurooppalaisten puoliverirotujen edustajia, pääasiassa ruotsalaisia tai unkarilaisia puoliverisiä, holsteinin- ja hannoverinhevosia sekä trakehnereita. Joidenkin harvojen pidempisukuisten yksilöiden suvusta voi löytyä jopa englantilaisia täysiverisiäkin. Omassa tallissa ei asusta muiden rotujen edustajia, mutta saatan silloin tällöin käyttää jalostukseen ulkopuolisia, ei-suomalaisia puoliverioreja.

Kasvattien sukutauluista pyritään luomaan mahdollisimman tasapainoisia ja eheitä. Tasapainoisella tarkoitan ennen kaikkea tasapolvista sukua, jossa sekä isän että emän puolella on yhtä monta polvea sukua netissä. Eheydellä taas viittaan pyrkimykseen valikoida kasvattien vanhemmiksi sellaisia hevosia, joiden sivujen uskon ja luotan pysyvän internetin ihmeellisessä maailmassa pidempään kuin pari viikkoa varsan rekisteröimisen jälkeen. Tällä pyrin varmistamaan sen, että kasvateillamme olisi edellytykset saada parhaat mahdolliset pisteet laatuarvosteluiden sukuosuudesta. Aiemmin en juurikaan kiinnittänyt jalostustyössäni huomiota tähän seikkaan, ja sen seurauksena saavat tälläkin hetkellä monet vanhemmista kasvateistani kärsiä vanhempien sivujen toimimattomuudesta. Näin ei toivottavasti tule tapahtumaan jatkossa.

En ole itse henkilökohtaisesti koskaan arvostanut virtuaalihevosten näyttelymenestystä ja ainoastaan ulkonäköön perustuvia arvonimiä kovin korkealle. Vanhojen mieltymysten ja tottumusten vuoksi Akileyassakin siis keskitytään pääasiassa hevosten kilpailuttamiseen koulukentillä, ei niinkään näyttelyissä kiertämiseen tai kantakirjauspalkintojen hamuamiseen. Mikäli kasvattajan omistaja haluaa hevoselleen tällaisia meriittejä hankkia, kannustan tavoitetta mitä lämpimimmin, mutta Akileyassa asuvilla hevosilla näyttelymeriitit ja kantakirjauspalkinnot tulevat aina olemaan suuri harvinaisuus.

Laatuarvosteluista korkeimmalle arvostan KRJ:n laatuarvostelun sekä suomalaisten puoliveristen oman rotulaatuarvostelun. Näistä kahdesta saatavat palkinnot ovat ne, joiden tavoittelemiseen akileyalaisten hevosten kanssa tullaan pyrkimään. Kaikkien kanssa ei välttämättä koskaan päästä korkeimpiin pistemääriin tai edes arvostelutilaisuuksiin asti, mutta ainakin maksimisijoitusmääriin tähtäävä kilpailuttaminen takaa hyvät lähtökohdat hevosen jälkeläisille pyrkiä parhaille mahdollisille pisteille vanhempien kilpailumenestyksen osalta.